Đề xuất hình phạt nếu không nhường chỗ cho người già, người khuyết tật

Hiện nay bộ lao động Thương Binh Xã Hội ban hành dự thảo quy định, nghị định vi phạm hành chính về bảo trợ, bảo vệ, cứu trợ xã hội, chăm sóc trẻ em.

  • Không giúp đỡ người khuyết tật bị phạt từ 1-3 triệu đồng

Dự thảo mức phạt từ 1-3 triệu đồng được áp dụng một số hành vi sau:

Không miễn, giảm giá vé, dịch vụ những người khuyết tật, không có ưu tiên bán vé cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Không sắp xếp, giúp đỡ chỗ ngồi thuận tiện người cao tuổi, người khuyết tật.

Từ chối chở người khuyết tật tham gia giao thông, từ chối chuyên chở phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp người khuyết tật, người cao tuổi.

Đề xuất hình phạt nếu không nhường chỗ cho người già, người khuyết tật
Đề xuất hình phạt nếu không nhường chỗ cho người già, người khuyết tật
  • Phản đối, cản trở kết hôn với người khuyết tật sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 3-5 triệu với những hành vi sau: phân biệt, kỳ thị đối xử người khuyết tật, cản trở người khuyết tật kết hôn, sống độc lập, nuôi con, tiếp cận công nghệ thông tin, không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật như quy định pháp luật.

Phạt từ 5-10 triệu với một trong các hành vi: xâm phạm danh dự, thân thể, nhân phẩm, tài sản người khuyết tật.

Phạt tiền từ 10-15 triệu với hành vi sau: lợi dụng thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật để trục lợi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Phạt tiền 1-3 triệu với hành vi sau: không hỗ trợ, tư vấn biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm khuyết tật, không ưu tiên, chữa bệnh, khám người khuyết tật

  • Cấm từ chối tuyển dụng người khuyết tật

Phạt tiền từ 5-10 triệu với hành vi sao:

Không giảm, miễn học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp theo quy định pháp luật về giáo dục

Không đảm bảo điều kiện học và dạy phù hợp người khuyết tật.

Không cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tâp cho người khuyết tật trường hợp cần thiết.

Không cho người khuyết tật được giảm, miễn một số môn học, nội dung và hoạt động giáo dục trong khả năng người khuyết tật không đáp ứng được.

Từ chối người khuyết tật nhập học độ tuổi cao hơn

Đặt ra điều kiện tuyển sinh nội dung hạn chế người khuyết tật, trừ trường hợp quy định pháp luật

Không ưu tiên tuyển sinh với người khuyết tật theo quy định pháp luật.

Cản trở quyền học tập người khuyết tật.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng hành vi từ chối tuyển dụng người khuyết tật đủ tiêu chuẩn vào làm việc hay đặt ra tiêu chuẩn trái quy định người pháp luật nhằm hạn chế cơ hội người khuyết tật làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.